image

Regulamin zajęć

Regulamin

Organizator treningów/zajęć: Acteam Marcin Wroński, Obrońców Poczty Gdańskiej 18, 52-204 Wrocław, NIP: 894-168-61-23

Prowadzący treningi/zajęcia: wykwalifikowana kadra instruktorów

Terminy i miejsca prowadzenia treningów/zajęć: zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie grafik_treningow.html

Sprzęt treningowy: firma Acteam zapewnia profesjonalne kijki do nordic walking

1. Treningi mają charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych i prowadzone są w terenie otwartym, tj. w parkach miejskich lub innych terenach zielonych.

2. Zajęcia mogą zostać odwołane z przyczyn nie zależnych od organizatorów, np. w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (ulewnego deszczu, burzy, innych groźnych zjawisk atmosferycznych). O każdym fakcie odwołania zajęć w ustalonym terminie organizator zobowiązuje się umieścić informacje na stronie internetowej na 1,5 godziny przed ich rozpoczęciem.

3. Zajęcia zostaną odwołane jeżeli frekwencja uczestników wyniesie mniej niż 6 osób.

4. W treningach może uczestniczyć każdy chętny, bez względu na wiek i sprawność fizyczną, jednak zawsze na własną odpowiedzialność. Firma Acteam, jak również instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe podczas treningów ewentualne urazy ćwiczącego, uszkodzenia ubioru, sprzętu do ćwiczeń lub innych cennych rzeczy.

5. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia powinny stawić się w miejscu zbiórki z opiekunem prawnym celem podpisania zgody na udział w treningu.

6. Przed przystąpieniem do udziału w zajęciach należy każdorazowo poinformować instruktora o ewentualnej niedyspozycji zdrowotnej. Jeśli uczestnik ma wątpliwości czy jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w treningach powinien skonsultować się z lekarzem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedyspozycje uczestnika mogące stanowić przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach grupy nordic walking.

7. Uczestnicy są zobowiązani do udziału w zajęciach w wygodnym, niekrępującym ruchów stroju sportowym i obuwiu sportowym, odpowiednim do panujących warunków atmosferycznych.

8. Udział w zajęciach jest odpłatny zgodnie z cennikiem lub na karty sportowe. Szczegóły zamieszczone są na stronie cennik_zajec.html.

9. Karnety na treningi wydawane/sprzedawane przez Acteam mają określony termin ważności. Ich ważność może zostać przedłużona tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i na wcześniejszą prośbę właściciela.

10. Karnety na treningi są imienne. Karnet może być wykorzystany tylko i wyłącznie przez właściciela, którego imię i nazwisko widnieje na odwrocie karnetu.

11. Posiadacze kart typu MultiSport, Medicover Sport, FitProfit, PZU Sport są zobowiązani każdorazowo przed rozpoczęciem treningu do okazania karty wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość.

12. Firma Acteam umożliwia uczestnikom treningów nie posiadających własnych kijów ich wypożyczenie za dodatkową opłatą.

13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posługiwania się kijami w sposób pokazany przez instruktora, do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ich zwrotu po zakończonym treningu.

14. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przestrzeganie i akceptacja treści niniejszego regulaminu poprzez złożenie pod jego treścią podpisu.

Wrocław, 01.01.2023 r.