Acteam

Zdrowe Osobowice

Acteam partnerem Grupy Nieformalnej Zdrowe Osobowice! Mieliśmy przyjemność poprowadzić treningi nordic walking. Jako specjaliści w tej dziedzinie możemy podzielić się naszym wieloletnim doświadczeniem i zarażać pasją do aktywnego stylu życia.

Osobowice to jedno z atrakcyjniejszych miejsc rekreacyjnych Wrocławia, często nazywane są "zielonymi płucami miasta", mimo to pod względem dostępu zajęć sportowych pozostaje daleko w tyle. Poprzez nasz projekt pragniemy zaproponować seniorom program aktywności sportowych na miejscu, gdyż to dla nich głównie problemem są dojazdy na zajęcia organizowane poza Osobowicami. Liczymy na to, że projekt wpłynie na poprawę ogólnej sprawności fizycznej seniorów, pozwoli im na otwarcie się na innych, nabrać odwagi do podejmowania kolejnych życiowych aktywności. 

Głównym celem projektu jest integracja społeczności lokalnej, umożliwienie seniorom zapoznania się oraz zainicjowanie działań na rzecz tej grupy mieszkańców naszego osiedla. Celem równie istotnym jest zmiana myślenia na temat starości, pokazanie, że senior może być sprawny, że aktywność sportowa przynosi poprawę zdrowia, a co za tym idzie poprawę samopoczucia. Z powodu braku klubu seniora na naszym osiedlu osoby starsze pozbawione są kontaktu z rówieśnikami, dlatego tak ważna jest integracja. 

Ruch to inwestycja w zdrowie Zapewniamy fachową opiekę trenera i profesjonalny sprzęt

Kontakt z nami: +48 508 287 007 lub +48 697 020 959