Acteam

Program zajęć

Na treningach kettlebell i giriewoj sport opanujesz fundamentalne wzorce ruchowe w pracy z odważnikami kulowymi. Poznasz główne założenia dwóch wiodących szkół kettlebell: tradycyjnej rosyjskiej szkoły giriewoj sport jak i amerykańskiej – hardstyle. Poznasz różnice oraz korzyści płynące z obu metod treningowych. Opanujesz najważniejsze techniki giriewoj sport, a przede wszystkim: wymach (swing i jego odmiany), rwanie, nadrzut, podrzut, długi cykl, tureckie wstawanie oraz ćwiczenia uzupełniające. Poznasz podstawowe ćwiczenia  i kompleksy wykonywane metodą hardstyle.

Na początkowym etapie nauki duży nacisk kładziemy na opanowanie prawidłowej techniki poszczególnych ćwiczeń oraz trajektorii i wzorca ruchu. W tym czasie treningi najczęściej polegają na pracy z odważnikami o niewielkiej masie oraz na wykonaniu dużej ilości powtórzeń.

W momencie opanowania prawidłowej techniki treningi przyjmują charakter wytrzymałościowy-siłowy. Przy użyciu odważników kettlebell jesteśmy w stanie wykonać trening całego ciała rozwijając jednocześnie na równym poziomie podstawowe cechy motoryczne człowieka – siłę, wytrzymałość, koordynację ruchową, gibkość i szybkość. 


Program zajęć

1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w pracy z odważnikami.

2. Specjalistyczne ćwiczenia rozgrzewkowe przygotowujące do treningu z odważnikami oraz                  specyficzne ćwiczenia rozciągające.

3. Właściwa pozycja startowa, praca ciałem i kontrola oddechu.

4. Prawidłowa technika podstawowych ćwiczeń:

– swing (wymach)

– squat (przysiad)

– clean (zarzut)

– press (wyciskanie)

– jerk (podrzut)

– snatch (rwanie)

– turkish get-up (tureckie wstawanie)

– i inne

5. Prawidłowa technika ćwiczeń tradycyjnej rosyjskiej szkoły giriewoj sport:

– wymach

– rwanie

– podrzut

– długi cykl

6. Prawidłowa technika ćwiczeń m.in. z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała oraz ćwiczeń                          udoskonalających rwanie i podrzuty m.in. z użyciem sztangi. 

7. Metodyka treningu. 


Nie zezwalam na kopiowanie tekstu w całości i ich częściach bez uzyskania mojej zgody 

 

 

Ruch to inwestycja w zdrowie Zapewniamy fachową opiekę trenera i profesjonalny sprzęt

Kontakt z nami: +48 508 287 007 lub +48 697 020 959