Acteam

Oświadczenia uczestników


OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW TRENINGU WYJAZDOWEGO

Wyrażam zgodę na udział w treningu wyjazdowym organizowanym przez firmę Acteam Marcin Wroński.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w treningu wyjazdowym i akceptuję zasady w nim zawarte oraz zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.

Oświadczam również, że nie posiadam żadnych przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w treningu wyjazdowym (w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia ponoszę całkowitą odpowiedzialność za jego skutki). Przyjmując do wiadomości ryzyko uszkodzenia ciała, w razie konieczności upoważniam Organizatora do zapewnienia świadczeń zdrowotnych celem zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia.

Ponadto wyrażam zgodę na fotografowanie, filmowanie i rejestrowanie na dowolnych nośnikach mojego wizerunku  (imienia, nazwiska i wizualnej prezentacji) przez Organizatora dla celów publikacji i promocji na stronie www.acteam.pl oraz w mediach społecznościowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia wyjazdu i promocji firmy Acteam Marcin Wroński. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych jest przedsiębiorca Acteam Marcin Wroński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dnia 22.01.2007r, z siedzibą we Wrocławiu (52-204), przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 18٭.

٭ Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.Nasi partnerzy

Physio Team Benefit Systems FitProfit OK System FAN Mistrzostwa Wrocławia WCRS Wrocław Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Sprzęt dostarczają

KV+ fizan Leki Exel Skalnik armytek

Zapraszamy na darmową lekcję Nordic Walking we Wrocławiu Zapewniamy fachową opiekę trenera i profesjonalny sprzęt

Kontakt z nami: +48 508 287 007 lub +48 697 020 959