Acteam

INSTRUKTORZY

Szkolenia instruktorów nordic walking

Prowadzimy indywidualne kursy instruktorskie oraz doszkalające instruktorów nordic walking. Kurs obejmuje pełen zakres metodyki oraz dydaktyki techniki nordic walking. Prowadzony jest w pełnym wymiarze godzin, w dwóch częściach - teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy szkolenia otrzymują profesjonalne materiały szkoleniowe. Mają możliwość weryfikacji swoich postępów na nagraniach filmowych, które odbywają się w trakcie trwania kursu.

Podczas zajęć teoretycznych omawiana jest m.in.: prawidłowa technika nordic walking, budowa i rodzaje sprzętu, zasady prowadzenia prawidłowego i bezpiecznego treningu, aspekty zdrowotne, wskazania i przeciwwskazania do uprawiania nordic walking.

Podczas zajęć praktycznych uczymy prawidłowej techniki marszu oraz przedstawiamy ćwiczenia nauczające i doskonalące technikę. Dodatkowo prezentujemy ćwiczenia integracyjne, siłowe, wytrzymałościowe, równoważne, koordynacyjne, rozciągające. Omawiamy jak w praktyce powinien wyglądać prawidłowy i ciekawy trening nordic walking z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Po odbyciu praktyk i pozytywnym zaliczeniu końcowego egzaminu praktycznego uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat Instruktora Nordic Walking uprawniający do prowadzenia treningów indywidulanych i grupowych.

W ciągu ostatnich lat przeszkoliliśmy wielu instruktorów nordic walking. Niektórzy z nich na stałe współpracują z firmą Acteam, pozostali prowadzą własną działalność.


Lista instruktorów wyszkolonych przez Marcina Wrońskiego w firmie Acteam:
 • Bienert Agnieszka (Certyfikowany instruktor Acteam Nordic Walking od 2007 r.)

 • Mateusiak Monika (Certyfikowany instruktor Acteam Nordic Walking od 2008 r.)

 • Sekula Kamila (Certyfikowany instruktor Acteam Nordic Walking od 2008 r.)

 • Kuklewski Filip (Certyfikowany instruktor Acteam Nordic Walking od 2008 r.)

 • Ulma Łukasz (Certyfikowany instruktor Acteam Nordic Walking od 2009 r., obecnie właściciel firmy Studio Ulma)

 • Gromada Roland (Certyfikowany instruktor Acteam Nordic Walking od 2010 r.)

 • Chomiak Sławomir (Certyfikowany instruktor Acteam Nordic Walking od 2010 r., Physioteam Sławomir Chomiak)

 • Żebrowska Marta (klient firmy Acteam od 2008 r., Activity Leader w firmie Acteam w latach 2010-2011, Certyfikowany instruktor Acteam Nordic Walking od 2011 r.)

 • Wiktorska Małgorzata (klient firmy Acteam od 2010 r., Certyfikowany instruktor Acteam Nordic Walking od 2011 r., obecnie instruktor we wrocławskiej firmie Trenuj z Nami)

 • Napora Dorota (klient firmy Acteam od 2007 r., Certyfikowany instruktor Acteam Nordic Walking od 2012 r., obecnie właściciel i instruktor wrocławskiej firmy RightWay fitness & nordic walking)

 • Świerad Monika (klient od 2011 r., Certyfikowany instruktor Acteam Nordic Walking od 2012 r.,

 • Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój (szkolenie instruktorów nordic walking skierowane do 22 pracowników TCM Zdrój – fizjoterapeutów, lekarzy oraz pielęgniarek, marzec-kwiecień  2014 r.)


Ruch to inwestycja w zdrowie Zapewniamy fachową opiekę trenera i profesjonalny sprzęt

Kontakt z nami: +48 508 287 007 lub +48 697 020 959