Acteam

Historia kettlebell

Odważniki kulowe, potocznie zwane ketlami, na Wschodzie określane jako giria. Z uwagi na kształt przypominający czajnik w państwach anglojęzycznych zostały nazwane – kettlebells. Wywodzą się z Rosji, gdzie były używane jako miara wagi oraz narzędzie przydatne w sprawdzaniu siły i sprawności na wiejskich festynach, innym przypominały kule armatnie z rączką.


Trening z ciężarami o przesuniętym środku ciężkości znany był człowiekowi od dawna. Pierwsza wzmianka o używaniu do ćwiczeń kulistych odważników z uchwytami pochodzi z 1704 roku, ale nie oznacza to, że nie ćwiczono nimi dużo wcześniej. Obecnie wyróżnia się dwa źródła pochodzenia dzisiejszego odważnik typu giria. Początkowo żołnierze dbający o utrzymanie kondycji fizycznej używali w swych ćwiczeniach kul armatnich do rzucania, wyciskania i wymachiwania. Ponad 300 lat temu stwierdzono, że ilość ćwiczeń można by zwiększyć doczepiając do kuli armatniej rączkę, tym samym nadano odważnikom dzisiejszy kształt. Na wschodzie popularny jest również pogląd, że dzisiejsze girie były pierwotnie odważnikami służącymi do ważenia towarów na jarmarkach. Często po udanych transakcjach rosyjscy chłopi przechwalali się swoją siłą zakładając się, kto więcej razy uniesie nad głowę jedno, dwu lub trzypudowy odważnik (pud rosyjski to 16 kg; obecnie ciężar odważników jest wielokrotnością lub częścią puda).

Prawdopodobnie sport odważnikowy do dnia dzisiejszego byłby jedynie jarmarczną zabawą, gdyby nie Władysław Krajewski – nasz rodak mieszkający w drugiej połowie XIX wieku w Petersburgu (obecnie na Wschodzie jest powszechnie znaną postacią – twórcą sportu narodowego).

Władysław Krajewski był lekarzem specjalizującym się w medycynie sportowej, trenerem i założycielem Petersburskiego Klubu Atletyczno-Rowerowego, na którego czele stał sam Wielki Książę Włodzimierz Aleksandrowicz. 

To on ustalił normy treningu kettlebell, z których wiele obowiązuje do dnia dzisiejszego. Wprowadził odważniki kulowe do swojego treningu i treningu swoich wychowanków. Najsłynniejszy z nich to Georg Hackenschmidt uważany na przełomie XIX i XX wieku za najsilniejszego człowieka na świecie i niepokonanego zapaśnika.
Ćwiczenia z odważnikami stały się bardzo popularne w radzieckich siłach zbrojnych. Dzięki swojej mobilności oraz efektywności treningów z nimi, były niezastąpionym narzędziem rozwoju siły i wytrzymałości. Jak pokazują stare fotografie polskich atletów w Polsce odważnikami trenowano jeszcze przed II wojną światową. Ćwiczono głównie w wojsku, preferowano różne formy wyciskania i ćwiczenia zbliżone do tych z hantlami. Wielokrotni mistrzowie świata m.in.: Vadim Signiewicz, Anton Anasenko i Iwan Denisow po raz pierwszy zetknęli się z giriami w wojsku. Nadal w wielu tzw. republikach poradzieckich trening kettlebell jest obowiązkowym elementem szkolenia żołnierzy, policjantów, strażaków czy służb granicznych, a w Rosji w szkołach sportowych młodzież od 10 roku życia trenuje z giriami. Największa na świecie międzynarodowa federacja giriewoj sport – International Union of Kettlebell Lifting (IUKL) rozpoczęła starania o uznanie giriewoj sport konkurencją olimpijską.

Od połowy lat 80-tych odważniki zaczęły iść w Polsce w zapomnienie. Ponownie przypomniano sobie o nich na przełomie 2008 i 2009 roku. Momentem przełomowym dla rozwoju sportu odważnikowego w Polsce było utworzenie w 2012 roku Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness. Stowarzyszenie regularnie zaprasza do Polski najlepszych na świecie zawodników i trenerów. Organizuje szkolenia, kursy instruktorskie, zawody i obozy szkoleniowe kettlebell.


Źródło: Polska Federacja Sportów Odważnikowych, Polskie Stowarzyszenie Kettlebell i Fitness

Nie zezwalam na kopiowanie tekstu w całości i ich częściach bez uzyskania mojej zgody

Ruch to inwestycja w zdrowie Zapewniamy fachową opiekę trenera i profesjonalny sprzęt

Kontakt z nami: +48 508 287 007 lub +48 697 020 959