Acteam

FitProfit

Karta sportowo-rekreacyjna FitProfit zapewniająca elastyczny dostęp do obiektów sportowych na terenie całej Polski. Jest to jedyny na rynku produkt oferujący szeroką gamę usług bez dodatkowych dopłat do abonamentu. Dodatkowo w ramach tej samej karty dojemy Państwu dodatkowy bogaty program rabatowy w zakresie pielęgnacji zdrowia i urody, organizacji wolnego czasu. 


Zasady korzystania z karty

Usługi rekreacyjno-sportowe, które oferuje program FitProfit,  dostępne są po okazaniu karty przez Użytkownika na recepcji/kasie w danym obiekcie sportowym.

Karta:

•    karta jest imienna (zawiera imię i nazwisko użytkownika oraz nazwę firmy),

•    kartą FitProfit może się posługiwać wyłącznie jej użytkownik (karty nie można przekazać innej osobie).

Dokument tożsamości:

•    podczas wizyty w placówce sportowej użytkownik karty FitProfit zobowiązany jest do okazania dokumentu ze zdjęciem, bądź identyfikatora firmowego wraz z kartą FitProfit.

Potwierdzenie wizyty:

•    podczas wizyty użytkownik będzie poproszony o podpisanie listy, na której zostanie odnotowana jego wizyta,

•    użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego w danym obiekcie sportowym, z którego usług zamierza korzystać i zapoznania się z grafikiem zajęć obiektu oraz wcześniejszym zapisaniem się na zajęcia, jeżeli regulamin i grafik obiektu tego wymagają.


Regulamin korzystania z programu FitProfit

1. Kartę FitProfit można otrzymać jedynie za pośrednictwem firmy VanityStyle Sp. z o.o.

2. Karta FitProfit jest kartą imienną i nie może być udostępniana innym osobom.

3. W celu skorzystania z usług dostępnych w placówkach partnerskich, posiadacz karty jest zobowiązany do każdorazowego okazywania dokumentu tożsamości oraz składania podpisu potwierdzającego odbycie wizyty.

4. Pracownik VanityStyle (kontroler) jak i pracownik partnera (klubu, ośrodka sportowego) jest upoważniony do weryfikacji karty FitProfit z dokumentem tożsamości.

5. Karta jest ważna tylko za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, identyfikator firmowy, itp.).

6. Karty typu "dziecko" są wydawane dla osób poniżej 15-go roku życia i uprawniają do korzystania jedynie z usług basenowych. Osoby powyżej 15 lat muszą być zgłaszane jako osoby towarzyszące  lub karta "dziecko pełna".

7. Posiadacz karty FitProfit jest zobowiązany do składania czytelnych podpisów w raportach wizyt znajdujących się na recepcji obiektu.

8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym się znajduje.

9. Z usług można korzystać w godzinach otwarcia obiektu (jeśli nie występują dodatkowe ograniczenia).

10. W klubach fitness obowiązują grafiki zajęć prezentowane bezpośrednio przez partnerów.

11. W trosce o zadowolenie klientów, sugerujemy uprzedni kontakt telefoniczny z partnerem w celu ustalenia wolnych miejsc (np. zajęcia grupowe).

12. Należy zapoznać się z uwagami na podstronach partnerów prezentowanych na serwisie firmy VanityStyle tj. na stronie www.fitprofit.pl

13. Zabronione jest dokonywanie wszelkich zmian w wyglądzie karty (skreślenia, poprawki itp.)

Wszelkie informacje związane z dostępem do usług można otrzymać dzwoniąc pod numer (22) 371 50 73, (22) 371 50 72.

14. Pracownik partnera oraz kontroler VanityStyle mają prawo odebrać kartę użytkowaną niezgodnie z przeznaczeniem.

15. Handel kartami FitProfit jest zabroniony i grozi postępowaniem cywilno-prawnym.

16. Zgłaszanie do programu osób nieuprawnionych grozi nałożeniem kary zgodnie z postanowieniami umowy.


Źródło:

http://www.fitprofit.pl/

http://www.fitprofit.pl/oferta

http://www.fitprofit.pl/oferta/zasady_korzystania

http://www.fitprofit.pl/oferta/regulaminRuch to inwestycja w zdrowie Zapewniamy fachową opiekę trenera i profesjonalny sprzęt

Kontakt z nami: +48 508 287 007 lub +48 697 020 959