Acteam

FitFlex


Karta upoważnia do korzystania z wielu ośrodków sportowych na terenie całego kraju. W ramach pakietu Pracownicy mogą korzystać z usług fitness klubów bez żadnych ograniczeń czasowych czy ilościowych. W ramach Karty każdy z Pracowników znajdzie coś dla siebie. Bez względu na to czy masz w zespole zwolenników spokojnego relaksu czy nadaktywnych wyczynowców w ramach Karty będą mieli dostęp do pełnego pakietu usług fitness i wellness. Będą mieli swobodę wyboru miejsca, czasu i rodzaju aktywności.


Zasady korzystania z karty

Karta:

•    jest imienna i ważna tylko za okazaniem dokumentu tożsamości,

•    nie może być przekazywana innej osobie.

Dokument tożsamości:

•    podczas wizyty Użytkownik Karty zobowiązany jest do okazania dokumentu ze zdjęciem.

Potwierdzenie wizyty:

•    podczas wizyty Użytkownik będzie poproszony o podpisanie listy, na której zostanie odnotowana jego wizyta.


Regulamin korzystania z programu FitFlex

1. Właścicielem serwisu jest FitFlex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kierbedzia 4, zwany dalej "FitFlex".


2. Użytkownikami serwisu są osoby fizyczne - posiadacze kart FitFlex w ramach programu motywacyjnego wykupionego w FitFlex przez podmiot, w którym są zatrudnieni.


3. Użytkownicy, wraz z kartą FitFlex otrzymują login do serwisu internetowego. W momencie założenia swojego profilu i po zalogowaniu się do serwisu internetowego, użytkownik nabywa prawo do:

3.1. kształtowania własnego profilu obejmującego: dane osobowe użytkownika oraz dane użytkownika konieczne do uzyskania porad specjalistów (w tym dane dotyczące zdrowia, masy ciała itp.) oraz historię osiągnięć sportowych użytkownika, itp.,

3.2. kontaktu ze specjalistami FitFlex, np. dietetykami, trenerami, możliwość uzyskania konsultacji oraz porad (każdy z użytkowników może skorzystać z 2 porad miesięcznie udzielanych przez specjalistów za pośrednictwem specjalnego komunikatora dostępnego po zalogowaniu),

3.3. dostępu do informacji związanych z produktami oferowanymi przez FitFlex,

3.4. dostępu do informacji związanych z  zainteresowaniami użytkownika,

3.5. dostępu do informacji z branży (aktualności).


4. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego. Informacje publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.


5. Logując się do serwisu, użytkownik tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z udzieleniem użytkownikowi porad i konsultacji, a także umożliwieniem dostępu do informacji na interesujący użytkownika temat, dostęp do forum użytkowników, wymiany poglądów i spostrzeżeń w zakresie produktów oferowanych przez FitFlex pomiędzy innymi użytkownikami oraz dzielenie się zainteresowaniami.


6. Dane podane przez użytkownika wykorzystywane będą jedynie w celu udzielenia konsultacji przez specjalistów, w celu określenia zainteresowań użytkownika, przygotowania najlepszej oferty dopasowanej do potrzeb użytkownika.


7. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w odniesieniu do danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu internetowego FitFlex jest FitFlex Sp. z o.o. FitFlex Sp. z o.o. dołoży należytej staranności, aby przetwarzanie danych  było zgodne z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru.


9. Wyrażenie przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z serwisu internetowego FitFlex.


10. Użytkownik nie może przekazywać za pomocą udostępnionego mu serwisu informacji naruszających prawo i zasady społeczne. Poglądy prezentowane przez poszczególnych użytkowników stanowią ich osobiste poglądy, za które FitFlex nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku uzyskania informacji, że użytkownik przekazuje za pomocą udostępnionego mu serwisu informacji naruszających prawo i zasady społeczne, konto tego użytkownika zostanie natychmiast zablokowane.


11. Użytkownik może wykorzystywać uzyskane konsultacje jedynie w celach niekomercyjnych. Konsultacja nie zastępuje leczenia, więc w przypadku wystąpienia objawów wymagających porad lekarzy specjalistów, użytkownik winien skonsultować się z lekarzem specjalistą.


12. W zakresie, jak na to pozwalają przepisy prawa, FitFlex nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników, ani wobec osób trzecich z tytułu straty lub szkody i z tytułu utraty danych, bez względu na przyczynę (wynikłą z zaniedbania lub złamania niniejszego Regulaminu lub w inny sposób), nawet jeżeli FitFlex mógł przewidzieć taką stratę lub szkodę lub został o takiej możliwości poinformowany. FitFlex nie ponosi też odpowiedzialności za:

12.1.  skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła użytkownika z przyczyn, za które FitFlex nie ponosi odpowiedzialności,

12.2. zawartość innych stron internetowych, które są połączone z serwisem za pomocą odnośników (linków),

12.3. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z serwisu,

12.4. problemy w funkcjonowaniu serwisu, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń, których FitFlex przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie,

12.5. korzystanie z serwisu przez użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

12.6. przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych;

12.7. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od FitFlex, błędy lub pomyłki w serwisie lub treściach publikowanych na jego łamach,

12.8. FitFlex nie odpowiada w żaden sposób w zakresie na jaki pozwalają na to przepisy, za treści przekazywane i publikowane na łamach serwisu przez użytkowników, oraz za ich rzetelność i autentyczność.


13. FitFlex zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, użytkownik ma możliwość odmowy ich akceptacji, co spowoduje usunięcie konta Użytkownika oraz jego danych osobowych. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym FitFlex za pośrednictwem formularza kontaktowego.


14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.


Źródło:

http://www.fitflex.pl/

http://www.fitflex.pl/pl/site/3/produkt

http://www.fitflex.pl/pl/site/step/1/

http://www.fitflex.pl/pl/site/step/1/

Nasi partnerzy

Physio Team Benefit Systems FitProfit OK System FAN Mistrzostwa Wrocławia WCRS Wrocław Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Sprzęt dostarczają

KV+ fizan Leki Exel Skalnik armytek

Zapraszamy na darmową lekcję Nordic Walking we Wrocławiu Zapewniamy fachową opiekę trenera i profesjonalny sprzęt

Kontakt z nami: +48 508 287 007 lub +48 697 020 959