Acteam

Czym jest Giriewoj Sport?

Giriewoj Sport, inaczej Kettlebell Lifting to dyscyplina sportowa – prosta i bardzo wymagająca zarazem. Stanowi jedyne w swoim rodzaju połączenie sportów ciężarowych i wytrzymałościowych.

Historia tej dyscypliny rozpoczęła się w Rosji. W 1948 r. w Moskwie odbyły się pierwsze oficjalne zawody, na których najlepsi zawodnicy z republik radzieckich rywalizowali w podrzucie dwoma odważnikami oraz w rwaniu jednorącz. Ogromna popularność giriewoj sport przyczyniła się do uznania jej w 1974 r. za rosyjski sport narodowy. W latach 60-tych XX wieku rozpoczęto pierwszą próbę usystematyzowania zasad rywalizacji, a już w 1985 r. w Rosji odbyły się pierwsze mistrzostwa ZSRR. Trzy lata później do tradycyjnego dwuboju składającego się z podrzutu i rwania dodano tzw. długi cykl (naprzemienny zarzut i podrzut). W latach 90-tych ubiegłego wieku zorganizowano pierwsze mistrzostwa świata. Powszechne stały się wtedy starty kobiet, które początkowo rywalizowały jedynie w rwaniu, a obecnie zaczynają startować prawie na tych samych zasadach co mężczyźni.

Technika Giriewoj Sport

Na przestrzeni lat zaobserwowano wzrost ilości uzyskiwanych powtórzeń – z kilkudziesięciu do prawie 180 w podrzucie i 240 w rwaniu odważnikiem o ciężarze 32 kg. Niewątpliwie przyczynił się do tego rozwój techniki i metodyki treningowej. Początkowo technika giriewoj sport zbyt wiele nie różniła się od techniki olimpijskiego podnoszenia ciężarów. Na przestrzeni lat wypracowano pewne zmiany, które pozwoliły dostosować technikę giriewoj sport do cech i możliwości, jakie dają odważniki kulowe. Obecna technika giriewoj sport to lata doświadczeń trenerów oraz wybitnych zawodników. Obserwowana z boku wydaje się dość prosta.

Giriewoj sport to dyscyplina, w której podnoszenie ciężarów stało się ruchem cyklicznym. Jej istotą, poza perfekcyjnie opanowaną techniką, jest nauka odpowiedniego przejścia między napięciem, a rozluźnieniem mięśni. Każda konkurencja zawiera w sobie moment, w którym należy użyć siły eksplozywnej i nadać odważnikowi odpowiedni tor ruchu, następnie dostosować do niego położenie swojego ciała oraz znaleźć moment, w trakcie którego należy pozostać w bezruchu. W giriewoj sport ogromne znaczenie ma wyczucia ciężaru, propriocepcja oraz równowaga. Oddech powinien być równomierny i spokojny, gdyż nawet jego chwilowe zaburzenie może przeszkodzić w utrzymaniu prawidłowego tempa.

Zasady rywalizacji w klasycznej formule Giriewoj Sport (wg IUKL)

W trakcie 10 minutowego występu na pomostach zawodnicy starają się wykonać maksymalną liczbę powtórzeń bez odstawiania odważników na ziemię. Zawodnicy konkurują ze sobą w ramach określonych kategorii wagowych. Mężczyźni startują w dwóch konkurencjach: w dwuboju (podrzut 2 odważników i rwanie 1 odważnika) oraz w długim cyklu (zarzut z podrzutem). Kobiety natomiast startują w rwaniu 1 odważnika oraz w długim cyklu jednorącz. W konkurencjach z jednym odważnikiem zawodnikom wolno tylko jeden raz zmienić rękę. Ciężary odważników dla wszystkich startujących są takie same niezależnie od masy ich ciała – dla mężczyzn 32 kg, dla kobiet 24 kg. Dopuszcza się start z lżejszymi odważnikami w tzw. kategorii amatorów oraz w przypadku młodzieży i weteranów (mężczyźni po 40 roku życia, kobiety po 35). Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie giriewoj sport na zawodach krajowych wprowadza się wagi pośrednie, które umożliwiają start i nabieranie doświadczenia osobom początkującym.

W przygotowaniach do startu bardzo ważny jest odpowiedni proces przygotowawczy i periodyzacja treningowa. Długi cykl oraz dwubój wymagają odmiennego podejścia treningowego i zróżnicowanych bodźców do rozwoju ogólnej sprawności. Zasadniczo bardzo ważna jest siła, która razem z mobilnością będzie warunkowała bezpieczeństwo. Pożądaną cechą jest wytrzymałość układu krwionośnego i oddechowego. Natomiast istotą jest umiejętność płynnego przechodzenia pomiędzy napięciem a rozluźnieniem mięśni. Moment użycia siły eksplozywnej przeplata się z relaksacją. Zawodnik ma czas na odpoczynek zawsze wtedy, kiedy stoi bez ruchu lub robi przeciwwagę dla poruszającego się ciężaru wykorzystując jego energię.

W Polsce zawody giriewoj sport rozgrywane są w następujących formułach:

– klasycznej zgodnie z normami IUKL,

– gwardyjskiej GROM,

– kettlebell BOLT,

– inne.
Źródło: 

1. W. Zimoląg, Kettlebell lifting – siła, moc i dynamika dla każdego, Body Challenge 6 (13)/2017.

2. Polska Federacja Sportów Odważnikowych

Nie zezwalam na kopiowanie tekstu w całości i ich częściach bez uzyskania mojej zgody

 


Ruch to inwestycja w zdrowie Zapewniamy fachową opiekę trenera i profesjonalny sprzęt

Kontakt z nami: +48 508 287 007 lub +48 697 020 959