Acteam

Benefit Systems


Program MultiSport to autorski program sportowo-rekreacyjny, który pozwoli Ci zadbać o kondycję i samopoczucie po ciężkim dniu pracy. Posiadając kartę MultiSport Plus masz praktycznie nieograniczony dostęp do najlepszych i najpopularniejszych obiektów sportowych na terenie całej Polski.Zasady korzystania z karty

Karta:

•    jest imienna i ważna tylko za okazaniem dokumentu tożsamości,

•    nie może być przekazywana innej osobie.

Dokument tożsamości:

•    podczas wizyty Użytkownik Karty MultiSport Plus zobowiązany jest do okazania dokumentu ze zdjęciem.

Potwierdzenie wizyty:

•   odbywa się przy pomocy czytnika kart,

•   podczas wizyty Użytkownik będzie poproszony o podpisanie listy, na której zostanie odnotowana jego   wizyta.


Regulamin korzystania z programu MultiSport

1. Kartę MULTISPORT można otrzymać jedynie za pośrednictwem firmy Benefit Systems.

2. Karta MULTISPORT jest kartą imienną i nie może być udostępniana innym osobom.

3. W celu skorzystania z usług dostępnych w placówkach partnerskich, posiadacz Karty jest zobowiązany do każdorazowego okazywania dokumentu tożsamości oraz składania podpisu potwierdzającego odbycie wizyty.

4. Pracownik Benefit Systems (Kontroler) lub Pracownik Partnera są upoważnieni do weryfikacji karty MultiSport z dokumentem tożsamości oraz do odebrania karty użytkowanej niezgodnie z jej przeznaczeniem lub postanowieniami Regulaminu.

5. Karta musi być podpisana przez jej użytkownika.

6. Karta jest ważna tylko za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport.

7. Karty typu Dziecko są wydawane dla osób poniżej 15-go roku życia i uprawniają do korzystania jedynie z usług basenowych. Użytkownik powyżej 7-go roku życia zobowiązany jest do każdorazowego okazywania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Osoby powyżej 15-go roku życia muszą być zgłaszane jako osoby towarzyszące.

8. Posiadacz karty MULTISPORT jest zobowiązany do składania czytelnych podpisów (takich samych jak na karcie) w raportach wizyt znajdujących się na recepcji obiektu.

9. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu obiektu, w którym się znajduje.

10. Z usług można korzystać w godzinach otwarcia obiektu (jeśli nie występują dodatkowe ograniczenia).

11. W klubach fitness obowiązują grafiki zajęć prezentowane bezpośrednio przez Partnerów.

12. Użytkownik karty MULTISPORT ma możliwość dokonania rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe max 3 razy w tygodniu.

13. Partner upoważniony jest do pobrania kaucji zwrotnej od Użytkownika karty MULTISPORT dokonującego rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe w danym miesiącu. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Użytkownik karty MULTISPORT nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie odwoła rezerwacji.

14. W trosce o zadowolenie Klientów, sugerujemy uprzedni kontakt telefoniczny z Partnerem w celu ustalenia wolnych miejsc (np. zajęcia grupowe).

15. Należy zapoznać się z uwagami na podstronach Partnerów prezentowanych na serwisie Benefit Systems.

16. Zabronione jest dokonywanie wszelkich zmian w wyglądzie karty, poza złożeniem podpisu we właściwym miejscu.

17. Wszelkie informacje związane z dostępem do usług można otrzymać dzwoniąc pod numer infolinii (22) 34 99 500.

18. Handel kartami MULTISPORT oraz jakakolwiek forma dystrybucji kart bez zgody Benefit Systems są zabronione i grożą postępowaniem cywilno-prawnym.

19. Zgłaszanie do programu osób nieuprawnionych grozi nałożeniem kary zgodnie z postanowieniami Umowy.

20. Zabrania się korzystania z kart MULTISPORT w celach zarobkowych.

21. Zabrania się użytkowania kart poza okresami, na które zostały one zamówione.

22. Fakt zgubienia, zniszczenia lub kradzieży karty należy niezwłocznie zgłosić do osoby odpowiedzialnej za kontakt z Benefit Systems. W przypadku znalezienia karty uprzednio zgłoszonej jako zagubiona, kartę taką należy odesłać do Benefit Systems lub przekazać do osoby odpowiedzialnej za kontakt z Benefit Systems.

23.  Użytkownik karty może korzystać wyłącznie z usług danego Partnera wskazanych przez Benefit Systems na stronie

http://www.benefitsystems.pl/partnerzy.aspx.

24. Klient wykorzysta zakupione Pakiety „Obiekty Sportowe” i/lub Pakiet „Zajęcia Sportowe” zgodnie z zapisami Umowy.

25. Karta jest własnością Benefit Systems. Benefit Systems ma prawo do żądania zwrotu karty w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, jak również do odmowy wydania karty takiemu Użytkownikowi w przyszłości.

26. Zamawiając kartę, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i bezwarunkowo go akceptuje.

27. Benefit Systems zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, po każdorazowym zapoznaniu Klienta z jego treścią na piśmie.


Źródło:

http://www.benefitsystems.pl/

http://www.kartamultisport.pl/multisport.aspx

http://www.kartamultisport.pl/zasady.aspx

http://www.kartamultisport.pl/regulamin.aspxRuch to inwestycja w zdrowie Zapewniamy fachową opiekę trenera i profesjonalny sprzęt

Kontakt z nami: +48 508 287 007 lub +48 697 020 959