Acteam

Acteamowe Wzgórza

Firma Acteam prowadzi treningi nordic walking w kilku wrocławskich parkach, obecnie w parku Grabiszyńskim, Południowym, Szczytnickim i Zachodnim. Z historią tych miejsc mogliście się już zapoznać czytając informacje umieszczone na stronie. Nasi stali uczestnicy wiedzą, że czasem podczas treningów  wznosimy się na wyżyny wykonując tak ulubione przez wszystkich „górki”.

Poznajcie historię wrocławskich wzgórz, na których bardzo często trenujemy.

Wzgórza we Wrocławiu stanowią usypiska i pagórki o stosunkowo niewielkiej wyniosłości. Większość wrocławskich wzniesień to nasypy powstałe podczas odgruzowywania miasta po zniszczeniach wojennych  lub wysypiska odpadów komunalnych i przemysłowych. Wśród wzniesień znajdują się także kopce poświęcone pamięci bądź stanowiące miejsce pochówku i uhonorowania określonych osób lub upamiętnienia określonych wydarzeń. Część z wrocławskich wzgórz oceniana jest jako cenna przyrodniczo i ekologiczne. Stanowią one siedliska rzadkich roślin i zwierząt.


Wzgórze Bendera (niem. Benderhöhe) to sztucznie utworzone wzniesienie w Parku Południowym o wysokości bezwzględnej 131 m n.p.m. Powstało w czasie budowy nasypu kolejowej obwodnicy towarowej, z niewykorzystanych nadwyżek ziemi, a szczyt wzgórza ozdobiono znalezionymi w czasie robót ziemnych głazami narzutowymi. W tym samym czasie zakładano Park Południowy, którego twórcy postanowili urządzić na wzgórzu ogród roślin górskich. Na szczycie wzgórza wybudowano drewnianą altanę, nazywaną pawilonem von Wallenberga, z której można było oglądać panoramę Wrocławia oraz Masywu Ślęży. Obecnie ze względu na rozrost drzew wzgórze nie posiada już walorów widokowych. Nazwa wzgórza została nadana na cześć nadburmistrza Georga Bendera za jego zasługi włożone w rozwój Wrocławia.

Znaczenie wzgórza dla Acteam’u

Niejednokrotnie przygotowujemy się tutaj do startów w zawodach nordic walking, gdzie podczas treningu na górkach uczymy się pokonywać zakręty, dobierać długość kroków podczas wspinania się po stopniach czy niwelować fazę lotu podczas schodzenia.


Mała Sobótka
(niem. Kinderzobten) to sztucznie utworzone wzniesienie na osiedlu Grabiszynek we Wrocławiu o wysokości bezwzględnej 136 m n.p.m. Przez mieszkańców miasta zwana jest także często Górką Skarbowców ze względu na przebiegającą obok ulicę o tej nazwie. Wzgórze powstało pod koniec XIX wieku z nadwyżek gruntu przeznaczonego do budowy nasypu kolejowej obwodnicy towarowej. Inicjatorem utworzenia sztucznego wzgórza było Breslauer Verschönerungsverein - Wrocławskie Towarzystwo Upiększania. Od początku istnienia pełni ono funkcje rekreacyjne. Latem jest miejscem zabaw i spacerów, a zimą stanowi górkę saneczkową. Początkowo Mała Sobótka była punktem widokowym, gdzie można było oglądać pełną panoramę Sudetów. Jednak w wyniku zabudowy pobliskich osiedli oraz przysłonięcia widoku przez rosnące drzewa górka straciła swoje walory widokowe. Na szczycie wzgórza stał drewniany pawilon, który, zniszczony w latach późniejszych, nie został nigdy odbudowany. Na północnym stoku Małej Sobótki swoje źródło ma strumień Grabiszynka.

Znaczenie wzgórza dla Acteam’u

To właśnie tutaj uczestniczy naszych treningów po raz pierwszy uczą się pokonywania wzniesień techniką nordic walking oraz odpowiedniego pochylenia podczas marszu. Ci bardziej zaawansowani pracują nad wytrzymałością, siłą i dynamiką.


Cmentarz Żołnierzy Polskich to wojenna nekropolia Żołnierzy Polskich utworzona w latach 1968-1970 jako miejsce spoczynku 603 żołnierzy polskich – uczestników Kampanii Wrześniowej zmarłych w niewoli niemieckiej, a także poległych na froncie żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego. Stanowi on usypane z gruzu wzgórze nad rzeką Ślęzą położone na południe od Cmentarza Żołnierzy Włoskich. Uformowane na kształt nieregularnego wieloboku wzgórze zostało zaprojektowane przez Łucję Skomorowską i Tadeusza Tellera. Cmentarz został podzielony na cztery pola nawiązujące swym układem do kształtu wzgórza, pola dzielą się na czworoboczne lub wieloboczne kwatery składające się z dwóch trzech lub czterech rzędów mogił. Wszystkie nagrobki mają jednakowy kształt – prostokątna płyta z nazwiskiem oddzielona od sąsiedniej stylizowanym mieczem grunwaldzkim. Przed wejściem na cmentarz znajduje się siedem granitowych bloków z wykutymi na nich rocznikami w czasie których miała miejsce II wojna światowa. W roku 1979 w centralnym miejscu cmentarza ustawiono betonowy pomnik autorstwa Łucji Skomorowskiej. Pomnik ma kształt dwóch stojących blisko siebie kolumn wysokości 23 m o nieregularnej powierzchni pełnej załamań i uskoków, co ma symbolizować w zamyśle autorki skrzydła husarskie, w dolnej części kolumn znajdują się płaskorzeźby ze scenami z kampanii wrześniowej i ostatnich miesięcy wojny oraz daty 1939 i 1945. Przed pomnikiem znajduje się tablica pamiątkowa oraz trzy znicze. Cmentarz jest miejscem na którym regularnie odbywają się uroczystości związane z obchodami świąt narodowych.

Znaczenie wzgórza dla Acteam’u

Mimo, że miejsce to ma charakter historyczny to stanowi także punkt widokowy i rekreacyjny dla mieszkańców Wrocławia. Uczestnicy treningów nordic walking mają okazję wzmocnić tutaj zarówno dolną jak i górną część ciała, uczą się prawidłowo wykonywać wykroki i „żabki”, osoby zaawansowane zmierzyć z dużym nachyleniem podłoża oraz wyciszy się podczas rozciągania z widokiem na zachodzące słońce czy Ślężę. 


Wzgórze Gajowickie (niem. Hardenberghügel) to sztucznie utworzone wzniesienie na osiedlu Gajowice we Wrocławiu o wysokości bezwzględnej 138 m n.p.m. Nazywane jest przez mieszkańców miasta potocznie Górką Pafawagu. Niemiecka nazwa wywodzi się od patrona ulicy, która przy wzgórzu kończyła swój bieg Hardenbergstrasse - ulica Karla Augusta von Hardenberga, obecnie ul. Bernarda Pretficza. Wzgórze początkowo było wysypiskiem śmieci na przedmieściach Wrocławia, czynnym w tym miejscu przez piętnaście lat. Plany budowy osiedli domów wielorodzinnych w rejonie Gajowic spowodowały, że w latach 20 XX wieku zamknięto je i poddano go procesowi rekultywacji. Po przeprowadzonej rekultywacji wzgórze stało się obiektem rekreacyjnym dla mieszkańców południowych osiedli miasta. Zimą wykorzystywane było jako górka saneczkowa. Obecnie również pełni funkcję rekreacyjną. Wzgórze Gajowickie stanowi dobry punkt widokowy, roztacza się stąd panorama Sudetów i południowych przedmieść Wrocławia, również częściowa panorama Starego Miasta.


Ruch to inwestycja w zdrowie Zapewniamy fachową opiekę trenera i profesjonalny sprzęt

Kontakt z nami: +48 508 287 007 lub +48 697 020 959