Acteam

Zasady korzystania z kart typu Multisport

Artykuł dodano: 2020-02-08

Przypomnienie zasad korzystania z kart typu Multisport

Drodzy klienci pamiętajcie, że:

1. Karta jest imienna i może się nią posługiwać wyłącznie osoba, której dane znajdują się na odwrocie karty.

2. Rejestracja wizyty może odbyć się wyłącznie tuż przed rozpoczęciem korzystania z usługi przez użytkownika.

3. Karta jest ważna gdy zawiera czytelny podpis użytkownika. W przypadku braku podpisu na karcie, wizyta nie może być zarejestrowana.

4. Karta ważna jest z dokumentem tożsamości. W przypadku, braku dokumentu tożsamości, wizyta nie może być zarejestrowana.

5. W przypadku, gdy użytkownik nie posiada ze sobą karty, nie może skorzystać z usług na koszt Benefit Systems. Nie jest również możliwe zarejestrowanie takiej wizyty w innym terminie. Użytkownik może skorzystać z obiektu, regulując należność bezpośrednio u partnera.

6. Jeżeli użytkownik zrezygnuje z korzystania z usług w obiekcie po zarejestrowaniu wizyty, należy wycofać wcześniej zarejestrowaną wizytę.

7. Rejestracja wizyty pod nieobecność użytkownika jest niedozwolona.

Nasi partnerzy

Physio Team Benefit Systems FitProfit OK System FAN Mistrzostwa Wrocławia WCRS Wrocław Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Sprzęt dostarczają

KV+ fizan Leki Exel Skalnik armytek

Zapraszamy na darmową lekcję Nordic Walking we Wrocławiu Zapewniamy fachową opiekę trenera i profesjonalny sprzęt

Kontakt z nami: +48 508 287 007 lub +48 697 020 959