Acteam

Mini Nocna Masakra - z czym to się je?

Artykuł dodano: 2015-11-29

Mini Nocna Masakra to rajd na orientację - przygoda dla każdego. Smakowanie wyczynu bez sprawdzania granic ludzkiej wytrzymałości. Przygodowa rekreacja w ciemnym lesie z latarkami, mapą i kompasem. Rajd ma charakter rekreacyjnej nocnej wycieczki rowerowej lub pieszej, realizowanej niezależnie przez dowolnie tworzone grupki uczestników.


Każdy uczestnik otrzymuje kartę startową oraz kolorową mapę.

W terenie znajdują się punkty kontrolne, oznaczone płaskimi lampionami biało-pomarańczowymi o boku 20 cm, wyposażone w odblaski i perforatory kart startowych. Na mapie punkty kontrolne są oznaczone czerwonymi okręgami.

Zadaniem uczestników imprezy jest odnalezienie wybranego przez siebie zbioru punktów, w dowolnym tempie i dowolnej kolejności, przy czym część punktów stanowi trasę pieszą, a część - rowerową.

Uczestników lubiących rywalizację witamy na mecie brawami i okrzykami podziwu ;)

Odnotowujemy też starannie, w jakim czasie i które punkty kto odnalazł.

Planuje się trasy zapewniające dobrą zabawę uczestnikom o każdej kondycji i umiejętnościach. Trasy przebiegają terenami nizinnymi, przeważnie leśnymi drogami gruntowymi i ścieżkami. Trasa piesza może wymagać poruszania się także poza drogami. Na trasie rowerowej są odcinki szosowe.

Planuje się długości tras: 13-15 km piesza, 30-35 km rowerowa.

Impreza jest organizowana corocznie, na początku grudnia, przez Klub Sportowy Artemis z Wrocławia.

www.mini.artemis.wroclaw.pl

Ruch to inwestycja w zdrowie Zapewniamy fachową opiekę trenera i profesjonalny sprzęt

Kontakt z nami: +48 508 287 007 lub +48 697 020 959